DŮSTOJNÁ REPREZENTACE

Konec ostudy!

Proč?

Otázka zodpovědnosti politiků byla se vznikem stávající vlády odstavena na druhou kolej. Společnost však nesmí tolerovat nemorální jednání svých čelních představitelů! Je to ostudné a staví nás to v očích světa do mimořádně špatného světla. Nejsme nějakou anonymní postsovětskou republikou, aby nám vládli zloději a vyděrači. Na demokracii nelze „zakleknout“.

Politici nesmí mít přímý vliv na média a prezident by neměl lhát. Zahraniční politika České republiky musí být jednotná a srozumitelná našim spojencům v EU a NATO. Nikdy nesmíme rezignovat na hodnoty, které zastávali zakladatelé naší republiky!

řešení

– zachování právního státu a svobody médií
– přísné dodržování principu hospodárnosti a efektivity při nakládání s veřejnými financemi
– vyšší tresty za korupci
– důslednější zákon o střetu zájmů
– transparentnější výběrová řízení

GARANTI

Tomáš Czernin

Karel Schwarzenberg

Marek Ženíšek

Twitter
Facebook
Close Menu