DŮSTOJNÝ ŽIVOT V OBCI

aneb pomoc mladým a potřebným

Proč?

Je čas otevřít obce lidem s handicapem skrze úpravy veřejných prostor a bezbariérové přístupy na úřad. Je třeba lépe pečovat o seniory, poskytovat jim služby jakými je např. rozvoz jídla, doprava starších lidí skrze “senior taxi”, to vše za přijatelně nízké ceny. Podporujeme též organizování příměstských táborů i služby pro znevýhodněné děti.

Chceme zajistit dostupné bydlení pro zaměstnance škol nejen v Praze a dostat na všechny stupně škol kvalitní personál. Plánujeme též podporovat výuku cizích jazyků formou zahraničních výjezdů žáků. Budeme prosazovat navýšení finančních prostředků do regionálního školství o 30 mld. Kč.

řešení

  • Podpora služeb zabývajících se léčbou a péčí o seniory – jako je rozvoz jídla pro seniory, kteří žijí doma, za přijatelně nízké ceny.
  • Rozvíjení různých typů sociálních služeb – jako jsou terénní služby, paliativní péče, odlehčovací služby, domácí péče, či dálkového sledování zdravotního stavu s možností zapojení i soukromého sektoru. V rámci dostupnosti sociálních služeb podpoříme projekty zapojující studenty rehabilitace či sociální práce v rámci terénních služeb. 
  • Otevření obce lidem s handicapem – v rámci úprav veřejných prostor, úředních budov, bezbariérových přístupů na úřad či na jednání zastupitelstva obce.
  • Podpora zakládání dětských skupin v obcích – přinese výhody jak pro rodiny, tak i zřizovatele, protože zřízení skupiny je jednodušší než vytvoření míst v mateřských školách.
  • Podpora komunitních center – mateřských center a klubů pro seniory.
  • Vytvoření nízkoprahových center – pro děti a mládež, zavedení příměstských táborů, podpora služeb pro znevýhodněné děti (např. bezplatné doučování, za pomoci neziskového sektoru či zapojení dobrovolníků).
  • Pomůžeme samosprávám s úpravou kapacit základních škol – především ale mateřských škol, aby zvládali zákonné požadavky na ně kladené. Připravíme vhodné grantové tituly, které budou odrážet skutečné lokální potřeby.
  • Podpoříme základní umělecké školy – jako nezastupitelný a unikátní systém moderního vzdělávání.
Twitter
Facebook
Close Menu