KULTURA PŘEDEVŠÍM

aneb podpora kulturního života v obcích a městech

Proč?

V našem chápání nepředstavuje kultura pouze výdaj, ale je také velkou příležitostí pro podnikatelskou sféru a potenciálním významným zdrojem příjmů. V rámci naší kulturní politiky vytvoříme otevřený prostor, kde se budou moci svobodně uplatnit kreativita i tvůrčí schopnosti obyvatel našich měst a obcí nejen v oblasti umělecké, ale i v oblasti vzdělávání, služeb a drobného podnikání.

Zasadíme se o transparentní přerozdělování dotací ve sportu, podpoříme knihovny, galerie i dobrovolnické spolky a postupně odstraníme byrokratické překážky, které těmto organizacím znepříjemňují život.

řešení

  • Podpora místních knihoven a galerií – komunitní život v obcích je důležitou součástí jejího fungování, proto je třeba kulturní vyžití podporovat nejen v rámci měst a obcí, ale i regionálním a celostátním významu. Do tohoto spadá nejen podpora živého umění a ochotnických divadel, tak i podpora pěveckých sborů a jejich významu, stejně tak upozorňování na význam matrikářů v obci.
  • Zvýšení prestiže tradičních církví – spoluprací v oblasti kultury, vzdělávání a sociálních služeb.
  • Grantová podpora začínajících umělců – a zavedení architektonických soutěží.
  • Podpora místních a regionálních sportovních klubů – zasadíme se o transparentní přerozdělování dotací ve sportu a jejich důslednou veřejnou kontrolu. Zlepšíme existující kontrolní mechanismy státního financování sportu a budeme pečlivě hlídat transparentnost a společenskou návratnost všech vynaložených prostředků.
  • Podpora dobrovolnických spolků – funkční spolková činnost v malých obcích i městech znamená podporu mladých lidí a přispívá k jejich vztahu k samotné obci. 
Twitter
Facebook
Close Menu