MODERNÍ INFRASTRUKTURA

aneb kvalita rozhoduje

Proč?

Obec a pod ní spadající organizace musí fungovat maximálně transparentně, stejně tak
i veřejné zakázky týkající se dopravní výstavby. Jsme proti zadávání zakázek jednomu dopravnímu monopolu, o to více podporujeme volnou podnikatelskou soutěž. Nechceme, aby cyklostezky a chodníky končily v poli. Budování nových tras navíc zvýší atraktivnost místa a podpoří místní podnikatele.

řešení

  • Veřejná kontrola výstavby dopravní infrastruktury – veřejné zakázky týkající se dopravní výstavby musí fungovat transparentně a občané by měli mít přístup ke všem smlouvám, které se výstavby týkají
  • Efektivní dopravní obslužnost obce – při plánování a výstavbě nových infrastruktur počítat se specifikem každého města či obce tak, aby doprava odpovídala potřebám města.
  • Prosadíme nový stavební zákon – který usnadní realizaci všech typů staveb. Žadatel podá jednu žádost, ostatní zajistí příslušný stavební úřad. Chceme také stanovit tzv. fikci souhlasu, tedy pokud se stavební úřad v zákonné lhůtě nevyjádří, pak se má za to, že souhlasí a územní rozhodnutí nebo stavení povolení vydal.
  • Podpora cestovního ruchu – podpoříme budování naučných stezek a cyklotras za účelem zvýšení dostupnosti a zajímavosti obecních míst.
Twitter
Facebook
Close Menu