MODERNÍ STÁT

Teď už doopravdy.

Proč?

Nechceme, aby se nám Evropa vzdalovala mílovými kroky. Navzdory své velikosti patříme na přední pozice světové ekonomiky, a proto potřebujeme, aby Česko splňovalo soudobá kritéria, tedy méně nesmyslných překážek, nesrozumitelných omezení, zato více transparence a využití moderních technologií. Požadujeme konec šikany živnostníků a začátek zeštíhlené a transparentní státní správy. E-Government, to není sprosté slovo, ale nutnost.

Cílem státu není obtěžovat své občany, ale poskytnout jim maximální zázemí a komfort pro jejich práci a osobní rozvoj. Udržitelné a odpovědné hospodaření, kvalitní infrastruktura, levné a udržitelné energie, možnost hlasovat ve volbách z domova, život usnadňující a zpříjemňující městská infrastruktura a zapojení občanů do všech úrovní chodu země, to vše by mělo být samozřejmostí.

řešení

– modernizace městské infrastruktury
– aktivní participace občanů na chodu společnosti
– zeštíhlení byrokratického aparátu
– zavedení distančního hlasování
– zrušení nepotřebných zákonů a zbytečných regulací
– elektronizace justice

GARANTI

Jan Vitula

Josef Knot

Martin Plíšek

Twitter
Facebook
Close Menu