PÁD MZDOVÉ OPONY

Vstupme do evropy!

Proč?

Od revoluce naši občané právem čekají na to, kdy „doženeme západ“. Leccos se povedlo, avšak lidé se za svou práci stále ještě nedočkali náležitého ohodnocení. Vypadá to jako „mzdová opona“ – i když naše země statisticky bohatý západ dohání, platově jsme často občané „té druhé Evropy“, a to i přesto, že se našim firmám daří. Se situací, kdy lidé za hranicemi dostávají v některých oborech za svou práci násobně vyšší odměnu, se nesmíme smířit.

Naše mzdy musí růst. Ekonomika je i přes rozhazovačné fungování státu v dobré kondici a ukazuje, že „na to máme“. Naše budoucnost nesmí stát na firmách, které za tvrdou práci platí 15 000 korun za měsíc, ale na dobře fungujících, malých, středních i velkých podnicích, jež jsou konkurenceschopné v dnešním světě. Musíme být zemí s nízkými daněmi a odpovědnou správou veřejných peněz. Zemí, ve které se lidé nebudou bát, že na jejich penze „nezbydou peníze“.

řešení

– odstranění zbytečných omezení pro podnikání
– snížení administrativních nákladů
– strukturální změny ve státním rozpočtu, odstranění dotací
pro velké firmy a reforma penzí a zdravotního pojištění
– snížení daňového a odvodového zatížení mezd
zaměstnanců (u sociálních odvodů o 8 %)
– pružnější využití zkrácených úvazků
a moderní pracovní právo
– vyšší mzdy ve veřejném sektoru, snížení počtu úředníků

GARANTI

Markéta Pekarová Adamová

Miroslav Kalousek

Luděk Niedermayer

Twitter
Facebook
Close Menu